استان آذربایجان غربی با احتساب دریاچه ارومیه حدود ۴۳۶۶۰ کیلومتر مربع مساحت دارد.

این استان که در شمال غرب ایران واقع شده  ٢/٢۵ درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد.

استان آذربایجان غربی دارای ٩٨٠ کیلومتر مرز مشترک با چهار کشور میباشد . از طرف شمال و شمال شرق با جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از غرب با کشورهای ترکیه و عراق، از جنوب با استان کردستان و از شرق با استان آذربایجان شرقی و زنجان همسایه است.

بر اساس آخرین آمار( سال ١٣٩٠ ) تقسیمات کشوری این استان دارای ١٧  شهرستان ، ۴٠ بخش ، ۴٢ شهر ، ١١٣ دهستان و ۴۵٣١ آبادی بوده که هشتمین استان پرجمعیت ایران میباشد و مرکز آن شهر تاریخی ارومیه است.

استان آذربایجان غربی یکی از مناطق کوهستانی کشور است و توپوگرافی متنوع و گسترده‌ای دارد. بر اساس ساختار طبیعی استان، اکوسیستم‌های ویژه‌ای از ترکیب گیاهان در سطوح مختلف پوشش گیاهی در اشکورهای مختلف توپوگرافی به وجود آمده است که اهم آن‌ها به شکل جنگل‌ها و مراتع خودنمایی می‌کنند.

این استان با سه اثر ثبت جهانی و یک هزار و ۵۱۷ اثر ثبت شده ملی، ۵۸ منطقه نمونه و ۱۳ مسیر بکر گردشگری که براساس کاوش‌های باستان شناسی، میراث دار تمدن ٩ هزار ساله است .