نحوه عضویت در انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان آذربایجان غربی :
 
داشتن گواهینامه و یا کارت راهنمایان گردشگری جهت عضویت در انجمن الزامی می باشد.
و مدارک لازم:
۱.  ارسال تصویر کارت راهنمایان گردشگری
۲.  ارسال تصویر کارت ملی
۳.  ارسال تصویر صفحات شناسنامه
۴.  ارسال عکس پرسنلی
۵. واریز حق عضویت و ارسال فیش واریزی
حق عضویت:

حق عضویت سالیانه مبلغ هفتصد هزار ریال می باشد.

که در آخر فروردین هر سال میبایست بحساب انجمن واریز گردد .
شماره حساب انجمن :

١-٢۴۴٧٢١-٩٩٣۴-١۴۴١

بانک گردشگری به نام انجمن صنفی راهنمایان گردشگری آذربایجان غربی
یا شماره شبا:

IR٨٣۰۶۴۰١۴۴١٩٩٣۴۰٢۴۴٧٢١۰۰١

لطفا مدارک فوق به همراه تصویر فیش واریزی را به آدرس زیر ایمیل فرمایید:

akbar.jabbari.c.e@gmail.com

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه یا شرایط عضویت لطفا با ریاست انجمن جناب آقای اکبر جباری یا خزانه دار انجمن تماس حاصل فرمایید.
۰۹۱۴۱۴۵۱۷۶۵ اکبر جباری