نحوه عضویت در انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان آذربایجان غربی :
 
داشتن گواهینامه و یا کارت راهنمایان گردشگری جهت عضویت در انجمن الزامی می باشد.
و مدارک لازم:
۱. اسکن و ارسال کارت راهنمایان گردشگری
۲. اسکن و ارسال کارت ملی
۳. اسکن و ارسال شناسنامه
۴. اسکن و ارسال عکس پرسنلی
۵. واریز حق عضویت و ارسال فیش واریزی
حق عضویت:
ورودیه برای هر عضو مبلغ سیصد هزار ریال می باشد که فقط برای یکبار دریافت می گردد.
حق عضویت سالیانه مبلغ هفتصد هزار ریال می باشد.
به حساب شماره:

١-٢۴۴٧٢١-٩٩٣۴-١۴۴١

بانک گردشگری به نام انجمن صنفی راهنمایان گردشگری آذربایجان غربی
یا شماره شبا:

IR٨٣۰۶۴۰١۴۴١٩٩٣۴۰٢۴۴٧٢١۰۰١

لطفا مدارک فوق به همراه اسکن فیش واریزی را به آدرس زیر ایمیل فرمایید:

akbar.jabbari.c.e@gmail.com

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه یا شرایط عضویت لطفا با ریاست انجمن جناب آقای اکبر جباری یا خزانه دار انجمن تماس حاصل فرمایید.
۰۹۱۴۱۴۵۱۷۶۵ اکبر جباری