نحوه عضویت در انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان آذربایجان غربی :
 
داشتن کارت راهنمایان گردشگری جهت عضویت در انجمن الزامی می باشد.
و مدارک لازم:
۱. اسکن و ارسال کارت راهنمایان گردشگری
۲. اسکن و ارسال کارت ملی
۳. اسکن و ارسال شناسنامه
۴. اسکن و ارسال عکس پرسنلی
۵. واریز حق عضویت و ارسال فیش واریزی
حق عضویت:
ورودیه برای هر عضو مبلغ سیصد هزار ریال می باشد که فقط برای یکبار دریافت می گردد.
حق عضویت سالیانه مبلغ هفتصد هزار ریال می باشد.
به حساب شماره:

١-٢۴۴٧٢١-٩٩٣۴-١۴۴١

بانک گردشگری به نام انجمن صنفی راهنمایان گردشگری آذربایجان غربی
یا شماره شبا:

IR٨٣۶۴١۴۴١٩٩٣۴٢۴۴٧٢١١

لطفا مدارک فوق به همراه اسکن فیش واریزی را به آدرس زیر ایمیل فرمایید:

akbar.jabbari.c.e@gmail.com

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه یا شرایط عضویت لطفا با ریاست انجمن جناب آقای اکبر جباری یا خزانه دار انجمن جناب آقای سید مومن فواد مرعشی تماس حاصل فرمایید.
۰۹۱۴۱۴۵۱۷۶۵ اکبر جباری
٠٩١۴۴۴۶٧۵٨١سید مومن فواد مرعشی