انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان آذربایجان غربی در تاریخ ۹۲/۱۰/۲۶ با حضور سبز راهنمایان این استان در سالن کنفرانس اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  استان تشکیل گردید.  اولین دوره هیات مدیره طبق آخرین تغییرات عبارتند از :

اکبر جباری : رییس انجمن

سید مومن فواد مرعشی : خزانه دار

ایوب خلیلی : بازرس اصلی

وحید قلی پور: دبیر

امید است با همکاری اداره کل محترم میراث فرهنگی ، جامعه هتل داران، و انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و تمامی همکاران و راهنمایان عزیز استان گامی مهم در جهت بهبود وضعیت اقتصاد گردشگری ،بازار کار راهنمایان و شناساندن هر چه بهتر این استان برداریم. به امید موفقیت های هر چه بیشتر راهنمایان عزیزمان .